หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ความหมายของพอร์ตขนาน (Parallel Port)

แวะมาทักทาย ณ๊ ^^
รู้ความหมายของพอร์ตขนาน (Parallel Port) กันไหมเอย ???..

             พอร์ตขนาน (Parallel Port) คือพอร์ตที่ใช้รับส่งข้อมูลหลายๆ บิตพร้อมๆ กัน ซึ่งจะพบในเครื่อง PC ทุกๆ เครื่องที่เป็นแบบ IBM แต่เราอาจพบพอร์ตแบบอื่น เช่น SCSI,USB และ IrDA แต่พอร์ตขนานก็ยังคงเป็นที่นิยมอยู่เพราะมีความสามารถ,มีความยืดยุ่นต่อการ ใช้งานและมีใน PC แทบทุกเครื่อง...ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น